1

The 2-Minute Rule for 雅思买分

News Discuss 
培训类(G类):英语国家移民申请(澳大利亚、加拿大、新西兰及英国等等),或申请培训及非文凭类课程 与听力不同的是,雅思阅读是分a类(tutorial)和g类(common)的,所以评分标准也各不相同,具体分数换算可以参照下表。 可以流暢使用英文,且基本上能理解和使用複雜的英文,只是偶爾還是可能會犯錯 Đó đều là những từ vựng quan trọng và cần phải lưu ý khi viết bản CV tiếng Trung mà bạn c... https://travisk30ur.shoutmyblog.com/27776779/indicators-on-雅思买分-you-should-know

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story