1

تغییر باورها می تواند برای هر کسی سرگرم کننده باشد باور

News Discuss 
حیوان را باید با حرکت سریع یک چاقوی بسیار تیز ذبح کرد تا سریع بمیرد. باور به مغز اجازه می دهد تا اطلاعات پیچیده را به سرعت دسته بندی کند و ارزیابی اطلاعات را انجام دهد و به نتیجه برسد. به عنوان مثال باور ها در ذهن انسان غالباً با https://ricardou6s40.mpeblog.com/35815520/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story