1

Top latest Five Mekong Smart City Urban news

News Discuss 
+ Mekong Industry Zone: KCN sạch rộng one.000 ha tại TP Hồng Ngự; + Mekong Agro Center: khu nông nghiệp organic and natural; trung tâm nghiên cứu; sản xuất giống cây trồng được áp dụng công nghệ cao Lợi nhuận của Las Vegas Island NovaGroup được bố trí quy hoạch https://expressbatdongsan.com/mekong-smart-city/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story